Zapraszamy do lektury drugiego numeru naszego czasopisma. Zawiera on artykuły:

 

Olga Raczyńska - Glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 marca 2014r. (I ACa 56/14)

 

Daniel Rejowski - Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12, opubl. Dz.U., poz. 926) oraz nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody

 

Dawid Piech - Problem Zgody Domniemanej w Polskiej Transplantologii

 

Katarzyna Stradomska - Status bankowego tytułu egzekucyjnego w świetle Konstytucji

 

Plik do pobrania:

lzp_nr_2

 

Jak również polecamy numer specjalny, zawierający artykuły nagrodzone w konkursie im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

Plik do pobrania:

lzp_nr_3

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 22:41 - Przemysław Caputa