autor: K. Perzanowski, D. Klich, R. Łopucki, I. Mróz, M. Niewinna (red.)
tytuł: Bioenergetyka Ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne
wydawnictwo: Werset
miejsce wydania: Lublin
data wydania: 2007
liczba stron: 168
numer ISBN: 978-83-60133-37-8

 

 

 

 

 

 

 


 

zarysb_400

Bioenergetyka ekologiczna przeżywała swój gwałtowny rozwój w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. W tym okresie znaczący wkład w tę dziedzinę wnieśli również ekolodzy polscy, a ich prace często łączyły kierunki badań reprezentowanych przez ekologię zachodnią, głównie anglosaską i jej odpowiednik rozwijany w szkole rosyjskiej.
W ostatnich latach badania bioenergetyczne ponownie stają się obiektem zainteresowania w aspekcie ekologicznych badań przestrzennych. Zastosowanie metodologii służącej do szacowania bilansów energii niejednokrotnie umożliwia ocenę funkcjonowania, zaburzeń i równowagi w dużych obszarowo systemach ekologicznych. Oznaki świadczące o zaburzeniu przepływu energii przez dany system mogą być również wskaźnikiem
pozwalającym na wczesne wykrycie zmian w jego funkcjonowaniu i strukturze.
W tej sytuacji interesującym wydawało się uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy w Polsce, po latach odejścia od badań bioenergetycznych jako jednego z głównych nurtów ekologii, badania takie jednak są kontynuowane, czy też zupełnie zanikły? Jak dalece, dawniej bardzo silne zespoły ekologiczne rozproszyły się, a do jakiego stopnia zajęły się innymi zagadnieniami?
Celem konferencji zorganizowanej w styczniu 2007 roku przez Katolicki Uniwersytet Lubelski było właśnie uzyskanie odpowiedzi na te pytania. Pokłosiem tej konferencji są prace i doniesienia prezentowane w niniejszym opracowaniu świadczące, że bioenergetyka ekologiczna jest nadal w Polsce uprawiana, chociaż pozostaje raczej na uboczu głównych zainteresowań badaczy zajmujących się ekologią.
Prezentowane prace obejmowały bardzo szeroki wachlarz zagadnień co świadczy, że bioenergetyka ekologiczna może posłużyć do zrozumienia bardzo różnych procesów przyrodniczych.
     
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 7
Ekologia krajobrazu a bioenergetyka - dotychczasowy kierunek Katedry Ekologii Krajobrazu, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL 9
Próba zastosowania wskaźnika bionergetycznego do oceny heterogenności wycinka krajobrazu górskiego Tien-Shan 21
Czy bioenergetyka może służyć prognozowaniu ekologiczno-ekonomicznemu? 25
Bioenergetyczne miary międzygatunkowej konkurencji larw ryb o pokarm 35
Energetyczne podstawy funkcjonowania i stabilności naturalnych populacji 47
Produkcja entropii w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego 68
Gospodarka energią pokarmu u chomika Mesocricetus raddei w warunkach krajobrazu rolnego wschodniego Kaukazu 82
Dlaczego kryl nie tonie? Euphausia superba widziana oczami bioenergetyka 98
Bioenergetyka wzrostu kuraków oraz ptaków szponiastych 108
Produktywność różnych poziomów troficznych jako podstawa planowania racjonalnej gospodarki rybackiej w górskim i nizinnym zbiorniku zaporowym 122
Modelowanie potencjalnych zagrożeń dla obszarów Natura 2000 133
Czy plaża żyje? Przepływ energii przez piaszczystą plażę bałtycką 141
   

Abstrakty

(prezentacje i postery)

 
Czy w żabim skrzeku wszystkie jaja mają równe szanse? 158
Czy metodami bioenergetycznymi można mierzyć konkurencje wewnątrzgatunkową? Eksperymenty na ślimaku Achatina achatina 159
Czy budżety energetyczne podlegają działaniu doboru naturalnego? 160
Zróżnicowanie bioenergetyczne wybranych drzewostanów leśnego krajobrazu Bieszczad w oparciu o wskaźnik rozkład/opad 161
Przepływ energii przez piaszczysty litoral bałtycki 162
Ekologia stosowana jako podstawa monitoringu stanu środowiska naturalnego 163
Zróżnicowanie struktury troficznej w wybranych fragmentach krajobrazu tajgi ussuryjskiej 164
Koszty utrzymania a podstawowe i maksymalne tempo metabolizmu u nornicy rudej, Clethrionomys 165
Budżety energetyczne najmniejszych ssaków - kosztowne życie ryjówek 166
P = A- R 167
Energetics of soil nematode community in the presence of earthworms 168

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:32 - Sylwia Gielarek