Biotechnologia energia jutra

 

W dniach 19 – 20 października 2017 w Lublinie odbyła się 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA” 

 

               Biotechnologia jest dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauki nakierowaną  na rozwiązywanie  aktualnych problemów ludzkości  związanych m. in.  z ochroną środowiska, ochroną zdrowia, produkcją żywności czy energii. Jest nauką z założenia interdyscyplinarną, czerpiącą z osiągnięć  nauk ścisłych takich jak biologia, genetyka, chemia, ekologia, fizyka, medycyna i inżynieria. Jednocześnie wywiera silny wpływ na  gospodarkę i społeczeństwo wprowadzając do życia codziennego innowacyjne rozwiązania przez co generuje zagadnienia natury prawnej, socjologicznej i etycznej. Dlatego tez naszym celem było utworzenie interdyscyplinarnego forum do dyskusji, wymiany doświadczeń i idei dla naukowców i studentów reprezentujących różne obszary nauki, dla których wspólnym celem jest rozwijanie biotechnologii. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom

tóra za wspaniałą, sprzyjającą wymianie doświadczeń atmosferę i naukową dyskusję. 

 

ABSTRAKTY

 

 

 

Autor: Anna Pytlak
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2018, godz. 10:15 - Anna Pytlak