BIOTECHNOLOGIA - STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 

Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Jej istotę stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Biotechnologia obejmuje zagadnienia od rolnictwa i ochrony środowiska począwszy, poprzez wszelkiego rodzaju przemysły, produkcję energii, na medycynie i ochronie zdrowia kończąc. Wykorzystuje metody stosowane w biologii komórki, biologii molekularnej, genetyce, biochemii, inżynierii genetycznej jak również chemii, fizyce i biofizyce.

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia lub chemia, lub matematyka, lub fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny – jeden przedmiot do wyboru: biologia lub chemia.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Zajęcia na kierunku biotechnologia
odbywają się na ul. Konstantynów 1H [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 09:56 - Magdalena Malec