BIOTECHNOLOGIA - STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Opis kierunku:
 

Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki, służącą poszukiwaniu nowych środków leczniczych, szczepionek i środków diagnostycznych. Jej istotę stanowi zastosowanie organizmów, systemów i procesów biologicznych do potrzeb przemysłu. Biotechnologia obejmuje zagadnienia od rolnictwa i ochrony środowiska począwszy, poprzez wszelkiego rodzaju przemysły, produkcję energii, na medycynie i ochronie zdrowia kończąc. Wykorzystuje metody stosowane w biologii komórki, biologii molekularnej, genetyce, biochemii, inżynierii genetycznej jak również chemii, fizyce i biofizyce.

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny – jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub chemia.

Na studia w języku angielskim egzamin prowadzony w języku angielskim.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Zajęcia na kierunku biotechnologia
odbywają się na ul. Konstantynów 1H [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:06 - Magdalena Kargol