BIOTECHNOLOGIA - STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Biotechnology is an interdisciplinary science making use of enzymes, living cells or whole organisms for the efficient manufacture or processing of useful products. The goal is the development of novel and/or more efficient processes to obtain a wide variety of substances many of which are useful to man as food, fuel and medicines. In biotechnology knowledge from several fields, like microbiology, chemistry, biochemistry, molecular biology, genetics, bioinformatics and engineering sciences are employed. The classical use of biotechnology was already developed several thousand years ago, e.g. in the production of wine and beer with the help of yeast and to turn milk into different food using specific microorganisms or enzymes. The modern biotechnology is making use of molecular biological and genetic findings and methods. In this way it is possible to develop new manufacturing methods for chemicals, like new drug substances or basic chemicals for the chemical industry, diagnostic methods, biosensors, new plant varieties, new energy sources and processing of waste materials, etc. Biotechnology processes might be applied in multifaceted fields, like medicine (red biotechnology), plants and agriculture (green biotechnology) and industry (white biotechnology).

 

 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku od roku akademickiego 2015/16

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

a) biologia, chemia, matematyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;

b) język angielski.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin ustny – jeden z przedmiotów do wyboru: biologia lub chemia.

Na studia w języku angielskim egzamin prowadzony w języku angielskim.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Zajęcia na kierunku biotechnologia
odbywają się na ul. Konstantynów 1H [jak dojechać?]

 

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 14:07 - Magdalena Kargol