STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • biologii molekularnej z inżynierią genetyczną
  • mikrobiologii i technologii bioprocesowych
  • bioinformatyki

Zawody:

  • specjalista ds. zapewniania jakości w firmach farmaceutycznych  
  • specjalista ds. rejestracji leków
  • laborant

  

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

Kandydaci przyjmowani na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, powinni osiągnąć kierunkowe efekty kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia:

a) nauk przyrodniczych;

b) nauk technicznych;

c) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku biotechnologia odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:18 - Magdalena Kargol