Trwają warsztaty

"Bliżej sztuki"

organizowane dla dzieci i studentów niewidomych

przez

Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej KUL. 

W  dniu 18. XII, o godz. 11,00,

w

Muzeum Uniwersyteckim KUL,

odbędzie się spotkanie na temat

Poznajemy sztukę Szopki Betlejemskie dzisiaj i w historii

(Będzie także słuchanie kolęd).

Zapraszamy studentów niewidomych studiujących w naszym Uniwersytecie i w innych Uczelniach Lublina.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2014, godz. 15:10 - Ireneusz Marciszuk