Publikacje 

 • Uwagi o modalnościach „de dicto" i modalnościach „de re", Roczniki Filozoficzne 43 (1995), z. 1, s. 53-69.
 • O związkach między uproszczoną semantyką S. Kripkego dla systemów logiki modalnej a ujęciem algebraicznym syntaktyki tych systemów i ich semantyki, Roczniki Filozoficzne 43 (1995), z. 1, s. 71-108.
 • Modalność a rzeczywistość, Zeszyty Naukowe KUL 38 (1995), nr 3-4, s. 85-107.
 • Remarks on Modalities „de dicto" and „de re", Studies in Logic and Theory of Knowledge 4 (1997), s. 175-191.
 • Intuicjonistyczna logika zdań a inne rachunki zdaniowe w ujęciu niektórych autorów, Roczniki Filozoficzne 46-47 (1998-1999), z. 1, s. 89-109.
 • Zagadnienie nieobowiązywalności prawa wyłączonego środka w intuicjonistycznym rachunku zdań, Roczniki Filozoficzne 46-47 (1998-1999), z. 1, s. 111-132.
 • Jana Łukasiewicza ujęcie intuicjonistycznego rachunku zdań, Roczniki Filozoficzne 48 (2000), z. 1, s. 223-238.
 • Zasada wyłączonego środka a logika intuicjonistyczna, Filozofia Nauki 31-32 (2000), s. 45-53.
 • Kilka uwag o przedmiocie logiki intuicjonistycznej, Roczniki Filozoficzne 49 (2001), z. 1, s. 151-165.
 • Jan Łukasiewicz's Conception of the Intuitionistic Propositional Calculus, Studies in Logic and Theory of Knowledge 5 (2002), s. 105-119.
 • A Few Remarks on the Subject of Intuitionist Logic, Studies in Logic and Theory of Knowledge 6 (2006), s.67-80.
 • Stosowalność logik wielowartościowych, Filozofia Nauki 15 (2007), nr 2, s. 75-93.
 • Uwagi o Susan Haack rozumieniu filozofii logiki, Roczniki Filozoficzne 55 (2007), s. 23-46.

 

 

 

Autor: Bożena Czernecka-Rej
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2015, godz. 13:15 - Andrzej Zykubek