25 października 2018 r. zapraszamy na konferencję pt.

Bóg a przekonania religijne.

 
  • 09.00 Yujin Nagasawa, Maximal God and the Ontological Argument
  • 10.30 Marek Lechniak, Kilka uwag o logice przekonań religijnych
  • 11.30 Marek Dobrzeniecki, Czy Boska niepojętość tłumaczy Jego ukrycie?
  • 12.30 Miłosz Hołda, Co możemy zrobić, gdy Bóg zakrywa swoje oblicze? Lekcje Sorena Kierkegaarda i Normana Lamma
  • 15.00 Mariusz Tabaczek, Powstanie wszechświata ex nihilo bez udziału Boskiego Stworzyciela: Współczesna kosmologia a klasyczna koncepcja stworzenia
  • 16.00 Piotr Lipski, „Bóg” – nazwa własna czy deskrypcja określona?
  • 17.15 Wojciech Lewandowski Analogia rodzic - Bóg w decyzjach prokreacyjnych
  • 18.15 Piotr Gutowski, O epistemologicznych podstawach pluralizmu religijnego.
 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018, godz. 08:11 - Andrzej Zykubek