Konsultacje:

  • W dniach przyjazdu - poniedziałek i wtorek 17.30 - 18.30, Akademik żeński


bogdan

Doktor socjologii, adiunkt, zatrudniony od 2006 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki, Katedra Makrostruktur  Społecznych. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jego podstawowy przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy rodziny i jej przemian oraz problemów we współczesnym świecie. Autor m.in. monografii zatytułowanej Stosunek do własnego zawodu lekarzy praktykujących indywidualnie w lecznictwie otwartym. Studium porównawcze postaw lekarzy medycyny i stomatologów w powiatach: sandomierskim, tarnobrzeskim i stalowowolskim (2007); redaktor prac zbiorowych: Tolerancja i jej oblicza (2008),  Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty (2011); a także współredaktor prac zbiorowych Przemiany rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych (2012), Problemy współczesnej rodziny polskiej (2012), Samorząd gminy w III Rzeczpospolitej: doświadczenia i perspektywy (2013), Rodzina polska-nowe wyzwania. Wybrane aspekty (2013), Dziedzictwo Jana Pawła II: przesłanie dla Polski (2015). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych zarówno krajowych,  jak i zagranicznych. Uczestniczył także w wielu konferencjach i seminariach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Brał udział w projekcie badawczym Zrozumieć globalizację – godniej pracować na zlecenie Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” HSW współfinansowanego ze środków programu Godna praca i Dialog Trójstronny Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2013).

 

Dyżur w katedrze

w poniedziałki i wtorki co dwa tygodnie.

Kontakt:
bogdanwieckiewicz@wp.pl

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 15:34 - Rafał Podleśny