Jan Tomkowski - Prawdziwe zakończenie Lalki, albo co się stało z Wokulskim?

Wiesław Ratajczak - Jak w świecie Lalki ludzie patrzą na siebie?

Aleksandra Budrewicz-Beratan - Czy Wokulski widział psy w Paryżu? The Doll a Lalka Prusa

Dariusz Trześniowski - Emancypantki, czyli filozofia błazna

Tadeusz Budrewicz - Polska w roku 2008 - wizja Bolesława Prusa

Jakub A. Malik - Jerozolima wyśniona. Modernizowanie się poglądów Bolesława Prusa na tzw. kwestię żydowską. Re-wizja

Paweł Próchniak - Kamizelka: złamane istnienie (notatki)

Izabela Koczkodaj - Narracja jako struktura fotograficzna w Pleśni świata i Cieniach Bolesława Prusa

Joanna Zajkowska - Nowocześni bohaterowie Prusa

Tomasz Sobieraj - O naukowe podstawy twórczości i krytyki literackiej. Bolesława Prusa recenzja Ogniem i mieczem, studium o Farysie i Słówko o krytyce pozytywnej

Cezary Zalewski - Prus i poezja. Uwagi na marginesie Kronik

Renata Stachura - Bolesław Prus o działalności naukowej Juliana Ochorowicza

Maciej Gloger - Prus, Miłosz i Marquard wobec nowoczesności (jako powrotu tego samego)

Bartłomiej Szleszyński - Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie Kronik)

Autor: Jakub Malik
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2009, godz. 21:16 - Jakub Malik