ks. bp A. MizińskiBp dr hab. Artur Miziński został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 

Bp Miziński jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, doktorem habilitowanym prawa kanonicznego, kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Karnego KUL oraz adwokatem Roty Rzymskiej. W Episkopacie zasiadał m.in. w Radzie Prawnej i Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu. Na stanowisku sekretarza generalnego KEP bp Artur Miziński zastąpił abp. Wojciecha Polaka, który został metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski. Wybór nowego Sekretarza Generalnego KEP nastąpił podczas 365. Zebrania Plenarnego KEP w dniu 10 czerwca 2014 r.

 

Społeczność Wydziału z wielką radością przyjmuje wiadomość, że Naszemu Profesorowi powierzono pełnienie tej ważnej funkcji.

Komunikat KAI

Informacja na stronie KEP

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2015, godz. 09:35 - Marta Ordon