2013

 

La giustizia sociale nella biomedicina (Sprawiedliwość społeczna w biomedycynie). Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego spotkania biskupów dehoniańskich pt. „Duchowość i posługa biskupów dehoniańskich”. Rzym, 10-15.01.2013.

 

La problematica sociale e la moderna cultura (Problematyka społeczna a współczesna kultura). Referat wygłoszony podczas Międzynarodowego spotkania biskupów dehoniańskich pt. „Duchowość i posługa biskupów dehoniańskich”. Rzym, 10-15.01.2013.

 

Troska o zdrowie w rodzinie. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego sympozjum naukowego poświęconego pamięci prof. W. Fijałkowskiego w 10. rocznicę jego śmierci pt. „Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego”. Lublin, 21.03.2013.

 

Finansowanie Kościoła z perspektywy V przykazania kościelnego. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Źródła finansowania Kościoła w Polsce” zorganizowanej przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Lublin, 25.04.2013.

 

Szacunek do życia od poczęcia do naturalnej śmierci a współczesne zagrożenia. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt. „30 lat Karty Praw Rodziny – aktualność przesłania” zorganizowanej przez Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej. Sandomierz, 12.10.2013.

 

In vitro a antropologiczne implikacje ludzkiej prokreacji. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt. „Nadzieje i koszty społeczne zapłodnienia in vitro – próba interdyscyplinarnego spojrzenia” zorganizowanej przez Zespół Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetyki i przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole, 26.10.2013.

 

Inspiracje teologiczne w bioetyce na przykładzie refleksji nad projektami ograniczania procesów starzenia się człowieka. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowana przez Katedrę Teologii Moralnej i Duchowości, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego pt. „Wiara i moralność. Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej”. Opole, 20.11.2013.

 

In vitro od strony Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej w ramach XXIX Ogólnopolskiego Forum Młodych pt. „Stawiam na życie! A Ty?”, zorganizowanej przez Koło Teologiczne Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wrocław, 21.11.2013.

 

2014

 

Sumienie jako element konstytutywny człowieka. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku i Katedrę Biostruktury Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Człowiek projekt czy przypadek?”. Białystok, 6-8.03.2014.

 

Hirntodbestimmung als Todeskriterium. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowa zorganizowanej przez Association of Bioethicists in Central Europe pt. „Fragen am Ende des Lebens”. Lublana (Słowenia), 24-26.10.2014.

 

2015

 

Ludzka zygota z perspektywy bioetycznej. Refleksje w kontekście analiz Eberharda Schockenhoffa. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w związku z prezentacją książki Eberharda Schockenhoffa pt. „Etyka życia. Postawy i nowe wyzwania”. Opole, 18.03.2015.

 

Małżeństwo i rodzina miejsce szczególnej troski o życie. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UPJPII, Sekcję w Tarnowie w 20. rocznicę encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II pt. „Szukaj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu”. Brzesko, 25.03.2015.

 

Hirntod und Tod des Menschen. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Ruzomberku z siedzibą w Koszycach (Słowacja) na temat „Staronowé morálno-filozofické princípy a dostojná smrt’ čloceka”. Koszyce (Słowacja), 09.04.2015.

 

Otázky mozgovej smrti u onkologického pacjenta. Referat wygłoszony podczas Zagranicznej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Koszycach (Słowacja) na temat „«Istoty» zákona, vs. neistoty života. Onkologický pacient: multidisciplinárne výzvy z pohl’adu práva, bioetyki a medicíny”. Koszyce (Słowacja), 10.04.2015.

 

Filozoficzno-teologiczny i eklezjalny kontekst poszukiwań bioetyków katolickich. Referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej zorganizowanej przez Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki pt. „Nauka – Etyka – Wiara. Nauka i wiara – wyzwania przyszłości”. Zamek Rydzyna k. Leszna, 5.06.2015.

 

Transseksualizm z perspektywy eklezjalnej. Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Stowarzyszeniem Bioetyków Europy Środkowej (BCE), Europejskim Stowarzyszeniem Teologów (ESCT) pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna” („Geschlechtsidentität und Transsexualität: Faktem und Kontroverse. Interdisziplinäre Perspektive”). Opole, 7.11.2015.

 

2016

 

Etycznospołeczny wymiar troski o środowisko naturalne w świetle encykliki Laudato Si' papieża Franciszka. Referat wygłoszony podczas Międzyuczelnianej konferencji naukowej zorganizowanej przez UKSW i SGGW  w ramach Warszawskich Dni Energii pt. „Encyklika Laudato Si’ inspiracją badań i działań w zakresie ochrony środowiska”. Warszawa, 16.03.2016.

 

Stanowiska episkopatów Europy w kontekście współczesnej fali migracyjnej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów pt. „«Byłem przybyszem, a...». Teologia moralna wobec współczesnego zjawiska migracji”. Zakopane, 14.06.2016.

 

 

 

Życiorys

 

Bibliografia


Promotor prac magisterskich

 

Promotor rozpraw doktorskich

Autor: Krzysztof Smykowski
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016, godz. 22:30 - Krzysztof Smykowski