Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem ks. bpa dra hab. Józefa Wróbla, prof. KUL:

2005

  • Paluch Krzysztof. Chrześcijanin w poszukiwaniu sensu radości. Studium teologicznomoralne. Lublin 2005.

2008

  • Więcław Wojciech. Moralny wymiar posługi lekarskiej w III Rzeczypospolitej. Studium teologicznomoralne. Lublin 2008

2011

  • Płatek Włodzimierz. Społeczny wymiar transplantacji organów. Studium teologicznomoralne. Lublin 2011.

2012

  • Karbowiak Artur. Eucharystia a moralna egzystencja człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła. Lublin 2012.
  • Popek Monika. Płciowość ludzka jako dar i zadanie. Studium z zakresu antropologii teologicznomoralnej. Lublin 2012.

2013

  • Pastwa Rafał. Początki polskiej bioetyki inspiracji personalistycznej na tle rozwoju bioetyki amerykańskiej. Lublin 2013.

2014

  • Marzec Paweł. Naprotechnologia w kontekście teologicznomoralnej refleksji nad ludzką płodnością. Lublin 2014.
  • Smykowski Krzysztof. Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt. Studium teologicznomoralne. Lublin 2014.

 

2015

 

  • Dulák Stanislav. Rozwój bioetyki na Słowacji w latach 1989-2012 z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Lublin 2015.

 

2017

 

  • Górzyński Łukasz. Eklezjalny wymiar troski o zdrowie człowieka. Studium teologicznomoralne. Lublin 2017.

 

 

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Smykowski
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017, godz. 21:50 - Krzysztof Smykowski