AKTUALNOŚCI

 

Baza danych - stypendia dla studentów więcej

Baza danych - stypendia dla pracowników więcejFundacja Konrada Adenauera uruchamia od semestru zimowego 2012/2013 nowy program stypendialny skierowany do młodych wybitnie uzdolnionych studentów. Ubiegać się mogą studenci różnych kierunków, społecznie lub politycznie zaangażowani, w wieku do 25 lat, ze znajomością języka niemieckiego. Wnioski przyjmowane będą do 30.06.2012. W załączeniu warunki przyznawania stypendium.
Niezależnie od tego programu Fundacja Konrada Adenauera, jak co 2 lata,  organizuje w bieążcym roku nabór absolwentów kierunków humanistycznych, prawniczych i społeczno-ekonomicznych na stypendium przeznaczone na studia podyplomowe i doktoranckie na niemieckich uczelniach. Oferta dotyczy absolwentów i doktorantów, którzy nie przekroczyli 30 lat, ze znajomością jęz. niemieckiego, gdyż chodzi tu o minimum roczny wyjazd do Niemiec. Stypendium to może być przedłużone w zależności od postępów naukowych stypendysty. Więcej w załącznikach : FundacjaKonrada_AdenaueraPL2012_2013.pdf
 
STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
Fundacja przekazała Polskiej Akademii Umiejętności gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne (w Rzymie, Londynie, Wiedniu i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie). Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i filozofowie (historia filozofii). Tematyka historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie może wykraczać poza rok 1939. Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

Wnioski o stypendia na rok 2008 należy składać na ręce Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, (tel. 0-12 424-02-00, fax 0-12 422-54-22) według załączonego formularza

Termin składania wniosków: 15 maja 2007 r.

STYPENDIA im. dr MARII ZDZIARSKIEJ -ZALESKIEJ

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej na prace badawcze w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach naukowych: historia, filologia polska, historia sztuki, politologia, kartografia historyczna.
Termin składania wniosków na rok 2008: 1 luty-31 lipca 2007.więcej

STYPENDIA - ANDREW W. MELLON FOUNDATION
Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora na prowadzenie badań w
wybranych przez Fundację europejskich instytucjach naukowych takich jak m.in.
MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paryż) - termin składania podań 25 marca 2007. Więcej informacji i formularz: http://www.msh-paris.fr/la_recherche/app_off/af_mellon_presentation.htm
W.F. ALBRIGHT INSTITUTE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH - AIAR (Izrael) - term
in składania podań 1 kwietnia 2007. Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stronie http://www.aiar.org/fellowships.html#list
INSTITUTO DE FILOLOGIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Hiszpania) Termin składania podań - 31 marca 2007. Więcej informacji:
Mellon CSIC Hiszpania.doc
Informacje o całym programie stypendialnym Mellon Foundation w Europie i terminach składania aplikacji można znaleźć pod adresem:
http://www.caorc.org/

STYPENDIA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA

oferta stypendiów badawczych i studenckich w USA na rok akademicki 2008-2009.

  • stypendia Fulbright Advanced Research Awards, adresowane do pracowników naukowych w dwu kategoriach Senior Grant i Junior Grant. Termin składania aplikacji: 15 czerwca 200
  • stypendia studenckie Fulbright Graduate Student Grants - przeznaczone dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów, którzy planują podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. Termin składania aplikacji: 15 maja 200
  • stypendia Fulbright Science and Technology Awards, w pełni finansujące pierwsze 3 lata studiów doktoranckich w USA. Termin składania aplikacji: 15 maja 2007
Wszystkie stypendia przyznawane są w ramach otwartego konkursu. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl

MIĘDZYNARODOWE STYPENDIUM PARLAMENTARNE

Program dla praktykantów, który Niemiecki Bundestag realizuje we współpracy z uniwersytetami berlińskimi. Odbędzie się w terminie 1 marca 2008 roku do 31 lipca 2008 roku. Program skierowany jest do młodych absolwentów wyższych uczelni, którzy ze względu na swoje kwalifikacje, osobowość i nastawienie mają w swoich krajach szansę pełnić funkcje kierownicze i/lub podejmować działania promocyjne. Wszelkie informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej znajdują się pod adresem www.bundestag.de/ips lub www.ambasadaniemiec.pl Formularze i broszury informacyjne także w Biurze Współpracy z Zagranicą KUL (pok. 203). Termin składania aplikacji: 31 maja 2007

 

 

powrót do początku