Wstęp do publikacji

 

Osoby, które napotykają w swoim życiu na trudności, problemy, kryzysy, z którymi nie radzą sobie samodzielnie, potrzebują wsparcia innych ludzi. Najczęściej korzystają z pomocy najbliższych sobie osób – rodziny, krewnych, przyjaciół. Kiedy jednak sytuacje problemowe, w których się znaleźli okazują się długotrwałe, stają się niemożliwe do pokonania za pomocą dostępnych zasobów i możliwości, wymagają działania profesjonalnego, wówczas należy sięgnąć po pomoc instytucjonalną. Osoby potrzebujące zgłaszają się do instytucji pomocy społecznej. Instytucje powołane do pełnienia służby społecznej specjalizują się w rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych. Potencjalni beneficjenci mają do dyspozycji instytucje państwowe – finansowane z budżetu państwa oraz organizacje pozarządowe – społeczne, non-profit, które swoją działalność finansują ze środków własnych pozyskiwanych w różny sposób. Jedne i drugie organizacje tworzą swoistą sieć placówek, funkcjonujących w jednym systemie pomocy społecznej.

Niniejsza publikacja przedstawia zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej w polskich warunkach, charakteryzuje najważniejsze jego ogniwa i zwraca uwagę na jego skuteczność, szanse oraz zagrożenia.

Publikacja jest próbą przybliżenia czytelnikowi instytucjonalnej pomocy społecznej poprzez pokazanie jej „ludzkiej” strony. Za każdą bowiem instytucją stoją ludzie, którzy swoją postawą angażują się w sprawy potrzebujących. Pomaganie innym to jakże szlachetne, ale bardzo trudne zajęcie. Pracownicy socjalni, wolontariusze zadają sobie wiele wysiłku by skutecznie pomagać innym. Ten praktyczny wymiar pomocy społecznej przedstawiony został w drugiej części publikacji, w której prezentujemy wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność poszczególnych instytucji pomocowych z sektora pomocy społecznej. Dzięki bezpośrednim relacjom z działalności instytucji państwowych i pozarządowych poznajemy różnorodność działań, odpowiedzialność oraz strukturę administracyjną organizacji. Owa działalność przedstawiona została za pomocą relacji z wybranych audycji radiowych z cyklu „By życie nabrało barw”.

Publikacja powstała pod wpływem dyskusji prowadzonych w ramach wspólnego spotkania studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt w październiku 2013 roku w ramach projektu zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Fundacji współpracy Polsko-Niemieckiej i Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie. Niniejszy IV tom z cyklu „Homo homini” może stanowić swego rodzaju przewodnik dla zainteresowanych tematyką pomocy społecznej, jak i repetytorium dla studentów kierunku praca socjalna.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2014, godz. 17:21 - Jarosław Jęczeń