Teksty w języku angielskim

W związku z przechodzeniem na wydawanie Roczników Psychologicznych w dwu wersjach językowych, Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów także w języku angielskim. Autor przesyła tekst w języku polskim lub angielskim, po recenzjach, wprowadzeniu poprawek i akceptacji wersji ostatecznej w jednym z języków, będzie przygotowywana druga wersja językowa. Teksty w języku angielskim będą mogły zostać przekazane do recenzowania ekspertom z danej dziedziny poza granicami Polski, dlatego zachęcamy do skorzystania z tej okazji.

Krótkie raporty

Otwarty został nowy dział „Krótkie raporty”. W dziale tym są publikowane oryginalne wyniki badań, opracowane w  formie krótkich raportów, których objętość nie przekracza 20.000 znaków (ze spacjami). Artykuły powinny zawierać wszystkie części raportu z badań opracowane zgodnie ze  standardem APA, tj.: krótki abstrakt, wprowadzenie teoretyczne wraz z pytaniami i hipotezami badawczymi, metoda i wyniki badań ilustrowane podpisanymi tabelami i/lub wykresami (max. 2 elementy ilustracyjne, np. 1 tabela i 1 wykres), dyskusja, spis cytowanych publikacji (nie więcej  niż 20 pozycji). Raporty są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, podobnie jak inne artykuły w Rocznikach Psychologicznych.

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014, godz. 18:56 - Mariola Łaguna