Zapraszamy do nadsyłania artykułów w celu opublikowania w naszym czasopiśmie.

 

 

Czasopismo nie jest zamieszczone w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest jego wersja elektroniczna.

 

Wymagania pracy:

 

Czcionka: Times New Roman 12

Objętość: Maksymalnie 12 stron A4

Interlinia: 1,5

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Czasopisma: Imię nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + numer i rok, strona.

Prace zbiorowe: Imię nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imie nazwisko redaktorów naczelnych, tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

 

Minimalna ilość znaków: 18 000

Maksymalna: 35 000

 

 

Dopuszczalne są prace w języku angielskim. W takim wypadku konieczne jest streszczenie w języku polskim.

 

Artykuły powinny być nadsyłane w formie elektronicznej, wraz z informacją o autorze w oddzielnym piku na adres e-mail redakcji (dopuszczalne formaty: .doc, .odt; w przypadku innych - o ile redakcja będzie mogła je bezproblemowo odczytać).

 

 

 

 

Dodatkowo, po przyjęciu pracy przez zespół redakcyjny, autor zobowiązany jest nadesłać pocztą lub inaczej dostarczyć podpisaną deklarację autorską odnośnie artykułu, według wzoru zamieszczonego na stronie. Na piśmie zaś jest obowiązany przesłać recenzję naukową swojej pracy. Brak któregokolwiek elementu dyskwalifikuje pracę z procesu publikacji

Niezbędne dane znajdują się na podstronie "Kontakt".

 

Redakcja zastrzega prawo do poddania pracy dodatkowej procedurze recenzyjnej.

 

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna, nie przewiduje się też wynagrodzenia dla autora.

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 20:17 - Przemysław Caputa