Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Lublinie

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Ekonomii i Zarządzania

 

Fundacja Rozwoju KUL

 

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

Szara strefa w gospodarce –
aspekty ekonomiczne, prawne i etyczne

 

Lublin, 12-13 kwietnia 2018 roku

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Centrum Transferu Wiedzy sala 114

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 01:42 - Zdzisław Błasiak