studenci-niewidomi

Celem działania Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych jest zapewnienie (w miarę możliwości adaptacyjnych), jak najlepszego i zarazem najszerszego dostępu do informacji jakim są materiały dydaktyczne, będące podstawowym lub uzupełniającym ogniwem w edukacji.

 

Przetwarzanie materiałów czarno-drukowych (adaptacja tekstu) i zapisywanie do wersji:

Elektronicznej lub druk na papierze: Brajl

Już niedługo również format książki mówionej: Daisy

 

Udostępnienie innych alternatywnych mediów poza tekstem brajlowskim takich jak:

  • Grafika dotykowa (tyflografika)
  • Efekty dźwiękowe (audiodeskrypcje)
  • Udźwiękowiona grafika dotykowa (za pomocą deski mówiącej)

 

Udostępniamy pracownię komputerową wyposażoną w:

  • Window Eyes’y
  • Linijki brajlowskie
  • Zoom Texty
  • Dostęp do internetu

 

Pomoc i nauka w obsłudze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania (Zoom text, Window Eyes, linijka brajlowska oraz wiele innych)

 

Doradztwo w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób niewidomych oraz z dysfunkcją wzroku.

 

Współpraca z ośrodkami zajmującymi się adaptacjami materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku.

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:24 - Sylwia Bogusz