Transfer idei
Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii

Sympozjum przede wszystkim ma na celu przedyskutowanie na przykładzie idei ewolucji problemu rozwoju i recepcji idei naukowych. Oczekujemy, że uczestnicy nie tylko przedstawią aktualne wyniki badań dotyczących obecności idei ewolucji w biologii, astronomii i kosmologii, ale także spróbują wypracować modele recepcji tej idei.

Główne obszary badawcze Sympozjum będą obejmować problematykę z historii i filozofii przyrodoznawstwa zorientowaną na dyskusję współczesnych sformułowań idei ewolucji w naukach biologicznych oraz metodologiczne aspekty adaptacji tej idei w astronomii i kosmologii (ewolucja gwiazd, galaktyk, kosmiczny ,,dobór naturalny''). Ważnym obszarem dyskusji będzie też próba oceny wartości zmodyfikowanych wersji lamarkizmu i darwinizmu oraz kondycja współczesnego ewolucjonizmu.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2009, godz. 17:04 - Andrzej Zykubek