1. Koniec gierek i wyciszanie konfliktów na rzecz wspólnej pracy (wyzwania są na zewnątrz, a nie wewnątrz)

  a. Integracja członków

  b. Wspólne projekty pozanaukowe

2. Większa aktywność poszczególnych członków, zarówno w sferze naukowej, jak i administracyjnej

   a. Stworzenie ogólnych zasad współpracy

   b. Delegacja zadań

   c. Rozwój Forum Interdyscyplinarnego

   d. Rozwój Myszliciela

3. Otwarcie się na inne organizacje studenckie, naukowe oraz instytucje

   a. Organizacja Student’s Visit i otwarcie się na dwustronne relacje z innymi ośrodkami MISH w Polsce

   b. Współorganizacja sympozjów, konferencji, debat

4. Poznać potrzeby członków oraz ich zasoby, którymi dysponują

5. Wypromować MISHuS jako zachęcającą alternatywę dla studiowania

6. Przeanalizować i udoskonalić zasady studiowania na MISHuS w celu odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Autor: Karolina Dziadosz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2012, godz. 20:24 - Karolina Dziadosz