Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne

NATURA i NORMA _ zapowiedź _ pdfCelem sympozjum jest zaprezentowanie kontrowersji wokół kategorii natury w jej wielorakich funkcjach, które pełni (lub może pełnić) współcześnie w różnorodnych systemach teoretycznych i kulturowo-cywilizacyjnych. Przedmiotem dociekań staną się m.in. następujące pytania:

  • czy można sformułować, a jeżeli tak, to jakie są kryteria wyróżniające porządek naturalny i sztuczny?
  • czy kategoria naturalności/sztuczności jest wewnętrznie zróżnicowana (np. stopniowalna)?
  • czy natura jest miarodajnym porządkiem, który umożliwia człowiekowi zrozumienie siebie w relacji do niej i swoich wytworów (sztuki, techniki) oraz wyznacza normy postępowania indywidualnego i grupowego?
  • czy można „nowocześnie" bronić tezy o jedności natura naturans, natura naturata?
  • czy poza naturą posiadamy instancję, do której moglibyśmy się odwoływać w krytyce manipulacji technicznej?
  • czy w każdym projekcie technicznym musimy zakładać, że możemy zdać się na współdziałanie przyrody? czy ona jest niezawodna?

W ramach sympozjum, w dniu 13 listopada 2008 r. odbędzie się dyskusja panelowa pt.

Natura jako granica teorii i praktyki.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2008, godz. 21:35 - Andrzej Zykubek