Jak powinny brzmieć celownik i miejscownik od formy "Kacha"?

 

 

Z zapisu wielką literą wnioskujemy, że chodzi o formę augumentatywną imienia Kasia. Kacha odmienia się tak samo jak rzeczowniki pospolite typu blacha, mucha, cecha, zatem celownik i miejscownik przywołanego wyrazu ma postać Kasze (w temacie pojawia się oboczność ch:sz).

Formy te ze względu na  sporadyczne użycie należy uznać za potencjalne, czyli zgodne z odmianą, ale rzadko wykorzystywane przez użytkowników języka.

Autor: Anna Majewska-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 11:28 - Natalia Sosnowska