Utworzony w 1992 roku Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego (przekształcony w 2007 roku w Katedrę Metodyki i Tyflodydaktyki) jest pierwszą w Polsce i jak dotąd jedyną placówką naukowo-dydaktyczną która kompleksowo zajęła się nauczaniem języka angielskiego osób niewidomych.

Udostępniając niewidomym studentom możliwość dobrego poznania j. angielskiego, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, dla których znajomość języków obcych jest często podstawowym warunkiem zatrudnienia.

KUL jest uczelnią, na której angliści mogą uzyskać dodatkową specjalizację - nauczanie niewidomych.

 

W uniwersyteckim Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych powstają brajlowskie i elektroniczne adaptacje podręczników. Od niedawna uczelnia nasza uzyskała możliwość tworzenia najwyższej jakości udźwiękowionej grafiki dotykowej - diagramów, planów budynków, planów miast oraz map. Pomoce te wykorzystywane są m.in. jako element multimedialnych materiałów dydaktycznych (z ekranem dotykowym umożliwiającym udźwiękowienie grafiki dotykowej).

centrum-adaptacji-materialow-logo_174

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych

działające przy Katedrze Metodyki i Tyflodydaktyki
Języka Angielskiego kul
Gmach Główny KUL

20-950 LUBLIN, AL. Racławickie 14

Pokój GG-330

tel. 81 445 43 31

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:25 - Sylwia Bogusz