Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych powstało w 2005 roku z inicjatywy prof. Bogusława Marka. Więcej informacji o naszej historii znaleźć można w zakładce Kim jesteśmy...

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc studentom z dysfunkcją wzroku w dostępie do materiałów dydaktycznych. Pomoc polega na adaptacji materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów. 

 Ponadto, prowadzimy pracownię dla studentów z dysfunkcją wzroku. Jest ona wyposażona w 2 stanowiska komputerowe z programem do odczytu ekranu, mową syntetyczną i 80-znakowym monitorem brajlowskim. Posiadamy również stanowisko komputerowe z powiększalnikiem. Więcej informacji w zakładce Pracownia...

 

        

 

Jak do nas trafić?

Gmach Główny KUL:
pokój GG-329 - pracownia adaptacji materiałów dydaktycznych
pokój GG-330 - pracownia komputerowa dla studentów z dysfunkcją wzroku
pokój GG-331 - pracownia dla studentów Tyflodydaktyki Języka Angielskiego
pokój GG-332 - Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, prof. Bogusław Marek

Telefony kontaktowe:
(81 445) 4331 - pracownia adaptacji materiałów dydaktycznych
(81 445) 4332 - Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, prof. Bogusław Marek

E-mail: centrum.niewidomi@kul.pl

Autor: Henryk Kawecki
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, godz. 14:40 - Paweł Ważny