13 lutego 2013 r. zostało otwarte w KUL akredytowane Centrum egzaminacyjne Uniwersytetu w Perugii (Centro Valutazione Certificatione Linguistiche, Università per Stranieri di Perugia). Centrum przeprowadza sesje egzaminacyjne w zakresie języka włoskiego, mające na celu uzyskanie certyfikatu z języka włoskiego ogólnego (CELI) i biznesowego (CIC) na różnych poziomach biegłości językowej (A1-C2).

 

 

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 24 czerwca 2019.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2019.

 

Zainteresowani egzaminami z języka włoskiego i/lub udziałem w kursie przygotowującym mogą kontaktować się z koordynatorem ds. dydaktycznych Centrum dott. Stefano Gandini (sgandini@kul.pl).


Więcej informacji o egzaminach na stronie:

http://www.cvcl.it/mediacenter/FE/home.aspx

Serdecznie zapraszamy!!!

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 17:58 - Edyta Kociubińska