Działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących prowadzi szeroko zakrojona działalność wspierająca edukacje osób z dysfunkcja słuchu.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, na której angielskiego uczą się studenci głusi. Obok standardowych działań mających na celu wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu (wyposażenie wybranych sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka migowego, transliteratorów i pomocy w przygotowywaniu notatek) na uwagę zasługuje dostępny tylko na nielicznych uczelniach w Polsce lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących. Lektorat prowadzony jest w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Zakupiony ze środków PFRON sprzęt (m.in. projektory i tablice multimedialne) znacznie powiększył możliwości przekazywania wiedzy studentom z dysfunkcją słuchu.

Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących

COLLEGIUM JANA PAWŁA II

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Pokój C312

www.fonogesty.org

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011, godz. 10:06 - Sylwia Bogusz