Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących        logospa.gif

Działające przy Katedrze Pedagogiki Specjalnej Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących prowadzi szeroko zakrojona działalność wspierająca edukacje osób z dysfunkcja słuchu.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, na której angielskiego uczą się studenci głusi. Obok standardowych działań mających na celu wyrównanie szans studentów z dysfunkcją słuchu (wyposażenie wybranych sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka migowego, transliteratorów i pomocy w przygotowywaniu notatek) na uwagę zasługuje dostępny tylko na nielicznych uczelniach w Polsce lektorat języka angielskiego dla osób niesłyszących. Lektorat prowadzony jest w małych, kilkuosobowych grupach umożliwiających bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącym zajęcia i studentami.

Zakupiony ze środków PFRON sprzęt (m.in. projektory i tablice multimedialne) znacznie powiększył możliwości przekazywania wiedzy studentom z dysfunkcją słuchu.

 

LABORATORIUM BADAŃ NAD EDUKACJĄ NIESŁYSZĄCYCH 

UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 70, M3/131-132

konsultacje: dr Aleksandra Borowicz - wtorki 9.00-10.00, sala 132

fonogesty9.gif

 

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 23:22 - Aleksandra Borowicz