7 kwietnia 2009 roku akredytowane zostało przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II centrum egzaminacyjne TEF Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP). Centrum powstało na podstawie obustronnej umowy pomiędzy KUL a CCIP, a jego koordynatorem została dr Magdalena Sowa (Instytut Filologii Romańskiej KUL).

      Otwarte przy KUL centrum egzaminów TEF dołączyło do grona bardzo licznych aktywnie działających już na całym świecie ośrodków egzaminacyjnych CCIP oraz jest piątym w kolejności centrum TEF w Polsce.

    Celem centrum jest reprezentowanie CCIP we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem renomowanych egzaminów TEF z języka francuskiego.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2010, godz. 22:53 - Edyta Kociubińska