Dnia 18 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dotyczy ono prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie badania materiałów półprzewodnikowych. W porozumieniu określono warunki do realizacji wspólnych badań nad własnościami strukturalnymi półprzewodników i stopów magnetycznych.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 09:29 - Emil Zięba