Centrum Negocjacji, Mediacji i Arbitrażu

Aktualnie tworzone Centrum Negocjacji, Mediacji i Arbitrażu będzie wspierało przedsiębiorców, prawników, mediatorów i negocjatorów w procesie polubownego rozwiązywania sporów (negocjacje, mediacja, arbitraż). Zadaniem Centrum będzie  również polubowne rozwiązywanie sporów, przede wszystkim gospodarczych, konsumenckich i pracowniczych. Centrum zaoferuje również kursy i szkolenia w zakresie negocjacji, mediacji, arbitrażu, zarządzania, prawa, biznesu, itd.

 

Koordynator ds. Negocjacji - dr Paweł Fortuna

Koordynator ds. Mediacji - mgr Marek Dąbrowski

 

Współpracownicy:

Dr Simon Gabriel (Gabriel Dispute Resolution, Szwajcaria)

Polskie Centrum Mediacji (Warszawa)

 

 

Opieka merytoryczna - pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji KUL

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013, godz. 22:17 - Piotr Sławicki