logo_kolorowe_falochron_png_2

 

Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Tarnowskich Górach, którego organem założycielskim jest Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim Falochron prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnej, świadcząc usługi zdrowotne w zakresie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. W ramach swojej działalności Centrum prowadzi Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

Poradnia świadczy usługi w formie terapii indywidualnej i grupowej oraz usługi lekarza psychiatry dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych członków rodzin.

Leczenie w formie Oddziału Dziennego jest to alternatywna forma do Ośrodków stacjonarnych skierowana szczególnie do młodzieży szkolnej bądź osób zatrudnionych, z uwagi, iż uczestnictwo w terapii pozwala na kontynuowanie nauki bądź pracy zarobkowej. Podstawową funkcją oddziału dziennego jest leczenie osób uzależnionych z równoczesną nauką umiejętności psychospołecznych i rozwojem zainteresowań (np. tworzenie muzyki, taniec, jazda konna, sport itp.) Leczenie w ramach Oddziału dziennego trwa 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00.Na oddział przyjmowane są osoby w wieku 16 – 35 roku życia oraz osoby z sądowym nakazem leczenia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego na objęcie programem leczenia.

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 11:17 - Justyna Tarkowska