Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II organizuje państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 (w grupie dostosowanej do osób dorosłych).

 

Terminy egzaminów w 2018 r.

  • 19-20 maja 2018 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 21-22 lipca 2018 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 17-18 listopada 2018 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 

ZGŁOSZENIA

 

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.


Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email: popolsku@kul.pl

 

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

OPŁATY:

 

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

  • poziom B1 lub B2         równowartość 110 euro w polskich złotych  

 

 

Dodatkowa opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) wynosi 20 euro.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

  

Bank account:

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64, 20-925 LUBLIN

IBAN:

PL 59124023821111000039262147

SWIFT/BIC:

PKOPPLPW

tytuł płatności:

SJKP / imię i nazwisko, poziom egzaminu (SJKP/Zbigniew Kamiński, B2) 

 

Wszystkie koszty związane z przelewem pokrywa wpłacający.

 

 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/

 

 

http://certyfikatpolski.pl/dla-zdajacych/

 

 

http://www.certyfikatpolski.pl/pl/informacje-dla-zdajacych/regulamin-dla-zdajacych

 

dysfunkcje_procedury