21 października 2014 r. Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki wystąpił podczas mszy św. w Stalowej Woli z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Chór zaśpiewał także podczas inauguracji w auli im. Solidarności, a wieczorem wystąpił z uroczystym koncertem w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli.