Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe są studiami interdyscyplinarnymi. Ich celem jest przekazanie studentom wszechstronnej wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych w Europie i świecie. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnym absolwentom do pełnienia odpowiednich funkcji w życiu społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturalnym w warunkach postępującej integracji globalnej i regionalnej, zwłaszcza w Europie oraz do poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2008, godz. 13:52 - Agnieszka Ogorzałek