Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, która forma jest poprawna w tekstach pisanych Chopin czy Szopen?

 

Chopin i Szopen to warianty jednego nazwiska. Należy ono do nielicznej grupy nazwisk, które mają wariantywną pisownię - oryginalną lub spolszczoną. Znajdują się tu też takie nazwiska, jak: Shakespeare - Szekspir, Voltaire - Wolter, Washington - Waszyngton.
W związku z tym można stosować w tekstach pisanych każdą z tych form, ponieważ obie są poprawne.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 10:26 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn