Rozpoczęcie konferencji „Chrzest Polski – początki państwa” zorganizowanej w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej. Stalowa Wola - 18 X 2016 r.

 

Dni Kultury Chrześcijańskiej, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Festiwale Kultury Chrześcijańskiej – to inicjatywy podejmowane w wielu diecezjach polskich, mające na celu propagowanie szeroko pojętej kultury o inspiracji chrześcijańskiej. Są one cennymi wydarzeniami o charakterze kulturalno-duchowo-społecznym. Ich formuła, obejmująca wydarzenia naukowe i artystyczne z udziałem licznych gości, pozwala na upowszechnianie wartości chrześcijańskich w lokalnych społecznościach.

Dzisiejsza konferencja, odbywająca się w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej, jest kolejnym wydarzeniem naukowym zorganizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Tematyka poszczególnych spotkań i debat skupiała się na różnych aspektach zagadnienia. Myślę jednak, że wszystkie naukowe refleksje oscylowały wokół kwestii znaczenia tego historycznego wydarzenia dla Polski. Mam też nadzieję, że wszystkie naukowe konstatacje pomogą zrozumieć, że chrzest władcy i jego najbliższego otoczenia miał fundamentalne znaczenia dla chrześcijaństwa i państwowości na naszych ziemiach.

Kiedy w 1966 roku obchodzono w Polsce milenium chrztu, świętowano wielki jubileusz także na KUL. Peregrynujący wtedy po Polsce obraz Matki Bożej Częstochowskiej studenci przynieśli na ramionach z katedry lubelskiej na uniwersytet. Uroczystości w kościele akademickim i na dziedzińcu uniwersytetu odbywały się z udziałem członków episkopatu polskiego z prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele. Została również zorganizowana milenijna sesja naukowa. Obchody ogólnopolskie, o czym doskonale pamiętamy, miały jednak zdecydowanie inny charakter i przebieg niż tegoroczne. Na szczególne więc podkreślenie zasługuje fakt, że centralne uroczystości z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski były świętem kościelno-państwowym, odbywały się z udziałem hierarchów Kościoła katolickiego i najwyższych władz państwowych, liturgiom przewodniczył legat papieski, zaś papież Franciszek wystosował z tej okazji list do Polaków, a w lipcu osobiście włączył się w rocznicowe obchody, odprawiając na Jasnej Górze uroczystą Mszę św.

Życzę Państwu, by myśl zawarta w jubileuszowym haśle, a rozwinięta w jubileuszowym hymnie: „Gdzie chrzest, tam nadzieja, tam droga zbawienia przez wiarę, w miłości, ku pełni radości”, towarzyszyła obradom podczas dzisiejszej konferencji.