plakat w pliku pdf

Instytut Jana Pawła II KUL w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II zaprasza 15 maja 2015 r. do sali GG-208 na ogólnopolską sesję naukową pt. Ciało ludzkie – piękno i ból.

 

Program

 • 14.30 – Powitanie uczestników sesji
 • 14.40 – Dr Jarosław Merecki SDS, O antropologicznych podstawach małżeństwa i rodziny w teologii ciała Jana Pawła II
 • 15.20 – Prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, O naturze, przez którą mówi Stwórca. Teologia ciała Jana Pawła II a encyklika Pawła VI Humanae vitae
 • 16.00 – Dyskusja
  • Przerwa
 • 17.00 – Ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, Pomiędzy skandalem cierpienia a Ewangelią cierpienia
 • 17.30 – Dr Adam Organisty, Obraz ciała w sztuce ostatniego stulecia. Próba odpowiedzi na wybranych przykładach
 • 18.00 – Monika Nowak, Ciało zranione chorobą nowotworową
 • 18.30 – Dr n. med. Małgorzata Malec-Milewska, Ból – cierpienie ciała
  i duszy

 

 

Ogólnopolska sesja naukowa zrealizowana przy pomocy finansowej
Miasta Lublin

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2016, godz. 20:42 - Andrzej Zykubek