Czy poprawne jest wyrażenie "Zrobię to, jak mi się żywnie podoba"? Czy można w takim przypadku tłumaczyć zniekształcenie stałej konstrukcji "robić, co się komuś żywnie podoba" opuszczeniem jednego ze spójników skorelowanych (bo niby zdanie miałoby brzmieć: "Zrobię to tak, jak mi się żywnie podoba? 

Pytanie dotyczy związku frazeologicznego, który oznacza: 'robić coś, jak kto chce, co kto chce, dowolnie'. W słownikach frazeologicznych współczesnej polszczyzny notowany jest  następujący schemat tego związku: (co, jak) się komuś żywnie (s)podoba. Można więc powiedzieć zarówno Zrobię to, co mi się żywnie podoba,  jak i Zrobię to, jak mi się żywnie podoba. Brak spójnika skorelowanego tak w drugiej konstrukcji nie jest błędem, ponieważ spójnik ten nie stanowi obligatoryjnego  składnika omawianego frazeologizmu.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2010, godz. 08:37 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn