studiowanie

Inżynieria materiałowa

Interesuje cię przemysł zbrojeniowy i nowe technologie? Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu doskonalenia materiałów inżynierskich. Pomocą służą nasze nowoczesne laboratoria. Znajdziesz pracę m.in. w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

 

Inżynieria środowiska

Leżą ci na sercu problemy ekologii? Poznasz problemy wynikające ze szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. Zdobędziesz umiejętności przywracania środowiska do stanu równowagi. Znajdziesz pracę m.in. jako pracownik spółek komunalnych, zakładów recyklingu czy monitoringu środowiska.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

 

Pedagogika

Chcesz poznać tajniki sztuki wychowania? Od wielu lat pedagogika na naszej uczelni wykładana jest na najwyższym poziomie. Oferujemy specjalizacje w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, integracyjnej i włączającej, resocjalizacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej. Znajdziesz pracę m.in. jako pedagog szkolny, przedszkolanka, opiekun z żłobku czy policjant.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

 

Praca socjalna

Nie jesteś obojętny na nieszczęście innych osób? Na tym kierunku studiów nabędziesz umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Nauczysz się, jak tym problemom przeciwdziałać. Znajdziesz pracę m.in. w placówkach opieki społecznej i jako pracownik socjalny, w tym streetworker.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

 

Prawo

Paragrafy ci nie straszne? Oprócz nauki przepisów prawa, przygotujesz się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, których ukończenie uprawnia do wykonywania takich zawodów, jak adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, sędzia czy prokurator.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

 

Socjologia

Interesujesz się funkcjonowaniem i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Na KUL w Stalowej Woli możesz wybrać takie specjalizacje, jak socjologia bezpieczeństwa publicznego i animacja społeczności lokalnych. Znajdziesz pracę m.in. w samorządzie, mass mediach i placówkach badania opinii publicznej.

» przejdź do serwisu rekrutacyjnego ►

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2016, godz. 17:02 - Rafał Podleśny