W ramach projektu powstanie miejsce spotkań studentów polskich ze studentami-cudzoziemcami (obywatelami państw trzecich) zwane „Common room”. Ma ono na celu integrację studentów zagranicznych w polskim społeczeństwie i ma być miejscem spotkania kultur i ludzi.

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2016, godz. 15:26 - Anna Kowalczyk