Od czwartku, 3 stycznia do środy, 9 stycznia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II po raz kolejny gościł grupę studentów z University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) wraz z dwoma profesorami - Kennethem Kempem i Stevenem Hoffmanem. Organizowany przez Uniwersytet Otwarty i Szkołę Języka i Kultury Polskiej program zatytułowany Comparative Politics of the New Europe - Poland był dla siedemnaściorga studentów rozwinięciem ich studiów w Stanach Zjednoczonych. Miał on za zadanie w szeroki sposób przedstawić zarówno przemiany ustrojowe, które wydarzyły się w Polsce w ostatnich latach,  jak i wprowadzić w obecną sytuację polityczną naszego kraju.

Tematami wykładów były m.in.: historia transformacji po 1989 roku, budowa społeczeństwa obywatelskiego, struktura władzy oraz partie polityczne. Nie zabrakło też prezentacji Polski w kontekście stosunków międzynarodowych, tak na tle polityki europejskiej, jak i światowej. Wykłady to jednak nie wszystko – zaplanowane zostały również spotkania i wycieczki. Studenci mieli okazję do odwiedzenia Urzędu Miasta, gdzie o specyfice Lublina mogli porozmawiać z panią prezydent, Katarzyną Mieczkowską-Czerniak. Zobaczyli najcenniejsze zabytki naszego miasta, odwiedzili Zamość i Kozłówkę, w której wysłuchali informacji na temat poszczególnych eksponatów Galerii Sztuki Socrealizmu; złożyli też wizytę w Państwowym Muzeum na Majdanku. Spotkania z grupami polskich studentów dopełniły przekaz informacji o naszym kraju, regionie i mieście. Po zakończeniu programu w Polsce, grupa udała się do naszych wschodnich sąsiadów – na Litwę, Ukrainę i Białoruś, gdzie porównywała funkcjonowanie oraz stopień demokratyzacji tamtejszych systemów politycznych.