Oferta nr:168/2018

 

CONSULTOR Sp. z o.o. (nr certyfikatu 568) jest instytucją szkoleniowo-doradczą prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1988 roku. Misją naszej firmy jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie przedsiębiorstw w kształtowaniu optymalnej polityki personalnej. Realizujemy ją poprzez pośrednictwo pracy, kursy dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, rekrutację personelu oraz doradztwo personalne.

 

W związku z realizacją nowych projektów pilnie poszukujemy kandydata/ki do pracy na stanowisko:

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Lublin

 

Obowiązki:

 • Kształtowanie i realizowanie strategii finansowej Spółki
 • Przygotowywanie budżetu dla firm oraz sporządzanie prognoz finansowych)
 • Przygotowywanie raportów, zestawień i analiz dla Zarządu spółki miedzy innymi prawidłowości:
  • dekretowania i księgowania dokumentów
  • rozliczanie podatku VAT
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
 • Weryfikacje warunków umów pod kątem rozliczeniowym, weryfikacja wystawianych faktur pod kątem zgodności z kontraktem
 • Monitorowanie kont inwestycyjnych w tym monitorowanie zobowiązań i należności oraz ewentualna windykacja,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Weryfikacja wniosków o płatność,
 • Kontrola wydatkowania środków finansowych projektu pod kątem kwalifikowalności kosztów w oparciu o wytyczne
 • Prowadzenie monitoringu stanu kont projektów oraz poziomu wydatkowania transz dotacji

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowana ekonomiczne),
 • Znajomość obsługi pełnej księgowości w spółkach prawa handlowego,
 • Praktyczna umiejętność rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych,
 • Umiejętności w zakresie sporządzania analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych (VAT, CIT), Kodeksu Pracy,
 • Min. 3-letnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,
 • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
 • Znajomość programów księgowych InsERT, Rewizor, Subiekt GT, Gratyfikant GT, MS Office

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz praca w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Ciekawą, ambitną oraz odpowiedzialną pracę

Aplikacje w postaci: CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy(wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z póź. zm.) info@consultor.pl

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 08:53 - Olga Żarska-Stępień