Oferta nr:169/2018

 

CONSULTOR Sp. z o.o. (nr certyfikatu 568) jest instytucją szkoleniowo-doradczą prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1988 roku. Misją naszej firmy jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie przedsiębiorstw  w kształtowaniu optymalnej polityki personalnej. Realizujemy ją poprzez pośrednictwo pracy, kursy dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, rekrutację personelu oraz doradztwo personalne.


Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń

Miejsce pracy: Lublin

 

Zakres obowiązków:

 • Dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych.
 • Przekazywanie informacji o projekcie.
 • Przygotowanie informacji prasowych, w tym aktualizacja strony internetowej www.
 • Prowadzenie rekrutacji.
 • Prowadzenie dokumentacji uczestników projektu.
 • Opracowanie list uczestników i list rezerwowych.
 • Obsługa logistyczno-organizacyjna szkoleń.
 • Opracowanie harmonogramów szkoleń.
 • Organizacja cateringu i materiałów szkoleniowych.
 • Współpraca z trenerami i innymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w realizacji projektów.
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku analogicznym lub podobnym do proponowanego.
 • Bardzo dobra znajomość lokalnego rynku pracy.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.
 • Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
 • Czynne prawo jazdy kat. B. – warunek konieczny

Warunki zatrudnienia:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.


Aplikacje w postaci: CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy info@consultor.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z póź. zm.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 08:55 - Olga Żarska-Stępień