Oferta nr:167/2018

 

CONSULTOR Sp. z o.o. (nr certyfikatu 568) jest instytucją szkoleniowo-doradczą prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1988 roku. Misją naszej firmy jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie przedsiębiorstw w kształtowaniu optymalnej polityki personalnej. Realizujemy ją poprzez pośrednictwo pracy, kursy dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, rekrutację personelu oraz doradztwo personalne.

 

W związku z realizacją nowych projektów pilnie poszukujemy kandydata/ki do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW

 

Miejsce pracy: Lublin

 

Obowiązki:

 • przygotowywanie wniosków o płatność
 • kontrola wydatkowania środków finansowych projektu pod kątem kwalifikowalności kosztów w oparciu o wytyczne
 • opisywanie i przygotowywanie dokumentów księgowych i rozliczeniowych
 • prowadzenie monitoringu stanu subkonta projektowego i poziomu wydatkowania transz dotacji
 • ewidencja dokumentów projektowych w systemie księgowym
 • współpraca z pozostałym personelem zatrudnionym przy realizacji projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • praktyczna umiejętność rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę

 

Aplikacje w postaci: CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy(wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z póź. zm.) info@consultor.pl

 

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018, godz. 08:51 - Olga Żarska-Stępień