Studia Prawnicze KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland
Ph. no. +48 81 44-53-531

fax. no. +48 81 44-53-729


www.kul.pl/studiaprawniczekul


e-mail: sp_red@kul.pl

 

 

Journal's Office