Interesuje mnie taka rzecz. Czy obowiązuje jakakolwiek reguła dotycząca stosowania ilości cudzysłowów dla poszczególnych, odrębnych słów, które są przytaczane?

Podam konkretny przykład. Który z poniższych zapisów jest poprawny w przykładowym zdaniu:

1) hebrajski termin "bet" przyjmuje takie znaczenia jak "dom",

"domostwo", "rodzina" a nawet "ród".

2) hebrajski termin "bet" przyjmuje takie znaczenia jak "dom, domostwo,

rodzina" a nawet "ród".

            Innymi słowy, czy dla poszczególnych znaczeń danego słowa podaje się odrębne cudzysłowy przykład pierwszy) czy umieszcza się je w ramach jednego cudzysłowu, jak w przykładzie drugim.

            Co w przypadku, gdybym powyższe przecinki chciał zamienić np. spójnikiem "i" (hebrajski termin "bet" przyjmuje takie znaczenia jak "dom i domostwo, i rodzina" a nawet "ród"). Czy to cokolwiek zmienia?

 

            Podany przykład zdania zawiera znaczenie słownikowe, do zapisu którego stosujemy cudzysłów apostroficzny, np. 'ród', natomiast słowo wyjaśniane zapisujemy kursywą, np.  hebr. bet. Liczba cudzysłowów zależy od tego, z ilu źródeł się korzysta, by znaleźć znaczenie słowa. Jeżeli wszystkie cytowane znaczenia danego wyrazu pochodzą z jednego słownika, nie ma potrzeby wydzielać każdego z nich odrębnym cudzysłowem (tak jak w przykładzie pierwszym). Jeśli każde z podanych znaczeń zostało wzięte z innego źródła, to wtedy można je zapisać w oddzielnych cudzysłowach, zwłaszcza gdy podaje się przypis bibliograficzny odsyłający np. do konkretnego słownika.

            Dodatkowo w podanych wyżej zdaniach powinny być jeszcze dwa przecinki: takie znaczenia, jak… oraz …rodzina', a nawet…

            Ostatnia przytoczona w pytaniu propozycja zapisu wcale nie wyklucza przecinków, gdyż powtarzanie spójnika i podczas wyliczania wymaga postawienia tego właśnie znaku interpunkcyjnego przed drugim i następnymi spójnikami (Hebrajski termin bet przyjmuje takie znaczenia, jak: 'dom', i 'domostwo', i 'rodzina', a nawet 'ród'). Jednak użycie spójnika rozdzielającego ciąg znaczeń wyrazu wymusza zapisanie każdego z tych znaczeń w oddzielnym cudzysłowie (nawet jeśli pochodzą z jednego źródła).

            Wobec tego każdy z proponowanych sposobów zapisu jest poprawny, pod warunkiem że stosuje się go świadomie.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2017, godz. 21:46 - Natalia Sosnowska