NZS KUL ZAPRASZA:

 

CYBERTERRORYZM ZAGROŻENIEM XXI WIEKU

PERSPEKTYWA PRAWNA I POLITOLOGICZNA

Lublin, 15 marca 2012 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Jana Pawła II, C-1031

 

 

PROGRAM: 

 

9.30-10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II

Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Województwa Lubelskiego

Marcin Kaczmarczyk, przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

10.00-10.45 CYBERTERRORYZM A PRZEMIANY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

W OKRESIE POZIMNOWOJENNYM

-Przeobrażenia zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w okresiepozimnowojennym

 Prof. dr hab. Marek Pietraś, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział

 Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

- Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku

 Prof. dr hab. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych,

 Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

10.45-11.00 DYSKUSJA

 

11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ

 

11.15-12.15 WALKA Z CYBERTERRORYZMEM – DOŚWIADCZENIA NARODOWE

 

- Strategia Niemiec przedziwdziałania cyberterroryzmowi

 Dr Uwe Fischer, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN

 

- Czy Polska obroni się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni?

 Dr Krzysztof Liedel, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa

 Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 

12.15-12.45 DYSKUSJA

 

12.45-13.00 PRZERWA NA KAWĘ

 

13.00-13.45 POLITYCZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI

 

- Strategia Unii Europejskiej w zwalczaniu cyberterroryzmu i cyberprzestępczości

 Dr Filip Jasiński, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii

 Europejskiej w Brukseli (wystąpienie online)

 

-Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmu 

Dr Aleksandra Suchorzewska, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Szkoła

Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

 

13.45-14.00 DYSKUSJA

 

14.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

 

15.00-15.45 BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE – ASPEKTY INSTYTUCJONALNE I PRAWNE

 

-Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa teleinformatycznego 

 Dr Marek Grajek, zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych

 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 

-Rozwój współczesnych technologii informacyjnych w kontekście przyszłych zagrożeń: aspekty prawne

 Prof. dr hab. Paweł Fajgielski, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych

 i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki

 Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

15.45-16.00 DYSKUSJA

 

16.00-16.45 PRAWNE STRATEGIE ZWALCZANIA I PRZECIWDZIAŁANIA CYBERTERRORYZMOWI

 

-Strategie walki z cyberterroryzmem - aspekty prawne

Dr Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

-Prawnokarne środki przeciwdziałania cyberterroryzmowi

 Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, kierownik Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa

 Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

16.45-17.00 DYSKUSJA

 

17.00-17.15 PRZERWA NA KAWĘ

 

17.15-17.45

 

Strategia Stanów Zjednoczonych w przeciwdziałaniu ataków w cyberprzestrzeni

Dr Martin C. Libicki, Rand Corporation, Washington Office (wystąpienie online)

 

17.45-18.00 DYSKUSJA

 

18.00-18.45 PRYWATNE I PAŃSTWOWE WOJNY W SIECI

 

-Czy haker może wypowiedzieć wojnę? (kazus Wikileaks)

 Mgr Paweł Potakowski, doktorant, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

-Państwowy cyberterroryzm

 Dr Wojciech Gizicki, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk

 Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

18.45-19.00 DYSKUSJA

 

19.00-19.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 Prof. dr hab. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych,

 Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Więcej informacji na stronie http://www.cyberterroryzm.blogspot.com/ oraz na facebook'u

 

https://www.facebook.com/events/288546737873811/?ref=ts

Autor: Magdalena Gębala
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 00:06 - Magdalena Gębala