Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

serdecznie zaprasza do udziału w

 

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - bankowość centralna w Polsce i na świecie"

 

(więcej informacji w X 2018 r.)

************************************************************

poprzednie edycje

 

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w

 

 II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

 

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z historią finansową i skarbową Polski na przestrzeni wieków oraz współcześnie, a także upowszechnianie wiedzy i wymiana myśli na temat szeroko rozumianego prawa bankowego.

 

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

Program konferencji

Zaproszenie

Sprawozdanie z konferencji

Galeria

 

 

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa

oraz 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

serdecznie zapraszają do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej",

 

która odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z działalnością Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jej wpływu na sytuację gospodarczą w kraju oraz na reformę walutową i powstanie Banku Polskiego. Tematyka wystąpień będzie także dotyczyć historii skarbowości, bankowości oraz prawa finansowego.

 

 

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

Galeria 

Autor: Emilia Czepczyńska
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, godz. 09:40 - Judyta Dworas-Kulik