Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału

 

w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

 

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z historią finansową i skarbową Polski na przestrzeni wieków oraz współcześnie.

 

 

W założeniu Organizatorów proponowana tematyka wystąpień będzie związana z:

 • historią ewolucji pieniądza papierowego i elektronicznego,
 • transakcjami wymiany,
 • towarami spełniającymi rolę pieniądza,
 • regulacjami prawnymi kształtującymi politykę monetarną Polski, w tym prawem bicia monety,
 • emisją pieniądza papierowego oraz działalnością emisyjną banków centralnych m.in. NBP,
 • rodzajami kredytów i funkcjonowaniem bankowości prywatnej,
 • słabością finansową Polski oraz reformami pieniądza,
 • reanimacją narodowego pieniądza,
 • dziejami administracji skarbowej oraz organizacją skarbowości w Polsce i na ziemiach polskich,
 • myślą skarbową i historią nauki skarbowości,
 • historią prawa skarbowego,
 • reformami skarbowymi
 • i inne zaproponowane przez Uczestników.

 

 

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,

Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

 

pismo przewodnie

formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

 

 

Więcej informacji na stronie:http://fundamenta.pl/index.php/pl/
oraz https://pl-pl.facebook.com/FundacjaFUNDAMENTA/ 

 

 

************************************************************

poprzednia edycja

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa

oraz 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

serdecznie zapraszają do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej",

 

która odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z działalnością Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jej wpływu na sytuację gospodarczą w kraju oraz na reformę walutową i powstanie Banku Polskiego. Tematyka wystąpień będzie także dotyczyć historii skarbowości, bankowości oraz prawa finansowego.

 

 

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

Galeria zdjęć

Autor: Emilia Czepczyńska
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2018, godz. 18:47 - Judyta Dworas-Kulik