Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL,

i Fundacja Fundamenta

 

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału

 

w

 

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt. „Z dziejów bankowości – bankowość centralna w Polsce i na świecie”.

 

 

       Nawiązując do okrągłych rocznic powstania banków centralnych w Polsce i na świecie, w tym 350 rocznicy powstania pierwszego banku centralnego na świecie (Sveriges Riksbank), 190 rocznicy utworzenia Banku Polskiego (protoplasty Narodowego Banku Polskiego) oraz 20 rocznicy powstania Europejskiego Banku Centralnego, Organizatorzy postanowili uczcić te wydarzenia. Dążąc do realizacji tego celu tematyka obrad podczas konferencji będzie dotyczyła szeroko rozumianego prawa bankowego, finansowego i skarbowego oraz implikacji ekonomiczno – gospodarczych związanych z hasłem głównym konferencji, w tym m.in.:

 

- genezy, ewolucji, struktury i funkcjonowania banków centralnych w Polsce i na świecie (m.in. Bank of England, Banco de Espana, Bank of the United States, System Rezerwy Federalnej (FED), Banque de France, Reichsbank, Bank Japonii, Banca d'Italia, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski i inne);

- inflacji, stabilności systemu finansowego oraz funkcji i zadań danego banku centralnego;

- pieniądza (historii, wartości i roli, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, numizmatyki);

- instytucji i usług finansowych (produktów i usług bankowych, systemu bankowego i jego bezpieczeństwa, praw i obowiązków konsumentów oraz ich ochrony).

 

 

Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2019 roku.

Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, sala CTW 113-114.

 

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego będą przyjmowane do dnia

20 kwietnia 2019 r.

 

pismo przewodnie

formularz zgłoszeniowy

zaproszenie

plakat

 

************************************************************

poprzednie edycje

 

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

oraz

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w

 

 II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

 

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z historią finansową i skarbową Polski na przestrzeni wieków oraz współcześnie, a także upowszechnianie wiedzy i wymiana myśli na temat szeroko rozumianego prawa bankowego.

 

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

Program konferencji

Zaproszenie

Sprawozdanie z konferencji

Galeria

 

 

 

Katedra Historii Ustroju i Prawa

oraz 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy z Fundacją Fundamenta

 

serdecznie zapraszają do udziału w

 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej",

 

która odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z działalnością Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jej wpływu na sytuację gospodarczą w kraju oraz na reformę walutową i powstanie Banku Polskiego. Tematyka wystąpień będzie także dotyczyć historii skarbowości, bankowości oraz prawa finansowego.

 

 

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

Galeria 

Autor: Emilia Czepczyńska
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2019, godz. 10:57 - Judyta Dworas-Kulik